Programes Formatius

 

Els programes “Be an Entrepreneur” i Start-Up School estan patrocinats per nombroses entitats, escoles i donants, però especialment per Barcelona Activa i per l’Area Metropolitana de Barcelona en l’àmbit del seu programa “Vida Professional”.

bcnactiva-amb