Alex Forasté

És enginyer industrial de formació i ha treballat en moltes àrees de coneixement, des del disseny de maquinària, les tecnologies de la informació, la participació juvenil i les polítiques de joventut fins a la innovació i la col·laboració empresarial. L’apassionen els reptes, sobretot si serveixen per canviar i millorar la vida de les persones. És curiós per naturalesa i li entusiasma descobrir noves idees, tendències i innovacions, i aprendre. Defensor del treball col·laboratiu, està implicat a potenciar la creativitat, el coneixement i la col·laboració a tots els nivells. Creu en l’acció i la reflexió com un cicle necessari davant dels canvis i, com a resultat, genero discurs, continguts i projectes des de la meva col·lectiva de cocreacció, La ColActiva.

“En el teu valor com a persona, els coneixements i les habilitats sumen però l’actitud multiplica.” V. Küppers.