Curs per a docents i professors d’ESO i CF

Pàgina inicial/Curs per a docents i professors d’ESO i CF
Curs per a docents i professors d’ESO i CF2020-03-28T14:30:22+00:00

Curs per a docents i professors d’ESO i CF

El curs “Com posar en pràctica amb èxit l’assignatura d’Emprenedoria i el Projecte Final d’Empresa” té com a objectiu capacitar als docents responsables per implementar l’assignatura d’emprenedoria i coneixement de l’empresa a l’ESO, Batxillerat i el Projecte Final d’Empresa a Cicles Formatius de forma eficaç i òptima.

Presentació i necessitat d’aquest curs per a docents

Les assignatures d’Emprenedoria i el Projecte Final d’Empresa, tant a l’ESO com a Batxillerat i Cicles Formatius, són una gran oportunitat per a l’adquisició de noves competències i coneixements fonamentals per a l’alumne.

Per la pròpia definició,“emprendre” vol dir “fer”, de manera que no es pot entendre aquesta assignatura sense que els alumnes posin en pràctica els coneixements adquirits.

I això com es fa?

En el món real de l’empresa (empresa en el sentit més ampli, incloent-hi entitats socials, autònoms, cooperatives, etc), tota posada en pràctica d’un projecte comença per un pla d’empresa, amb una estructura ben definida.

Però abans de començar el pla d’empresa hi ha una cosa encara més important i més fonamental: “Descobrir la passió i la creativitat, decidir fer el que a un/una li agrada fer.

Fer el que s’estima i estimar el que es fa” L’objectiu de l’Escola Emprenedors és promoure l’emprenedoria i el coneixement de l’empresa entre els joves, principalment a la secundària i el batxillerat i cicles formatius, acompanyant-los en l’elaboració i presentació d’un pla d’empresa, partint sempre de la base de l’interès i la creativitat lliures de l’alumne/a. Com a activitat principal hem dissenyat el programa “Be an Entrepreneur”, de 13 classes de durada, en anglès, que s’aplica als centres educatius amb professorat de suport propi de l’Escola.

Des del 2007 l’Escola ve treballant amb dotzenes d’escoles i instituts de tot Catalunya, colze a colze amb els professors/es del centre, posant en pràctica el programa “Be an Entrepreneur”.

Creiem que tenim una oportunitat i una responsabilitat tots plegats de treure el màxim partit d’aquesta nova assignatura, combinant la part teòrica del coneixement de l’empresa amb la part pràctica de la creació d’un pla d’empresa per part de l’alumne.

Però per fer la part pràctica, és recomanable adquirir per part dels professors responsables una sèrie de noves tècniques, coneixements i recursos, que són específics de l’educació en emprenedoria.

Els professors de l’Escola Emprenedors han treballat en un gran nombre de centres educatius i escoles, tant públiques o privades/concertades, en molts ambients diferents, en tot el territori, i amb tot tipus d’alumnat. Els nostres professors, a més de l’experiència docent, són ells mateixos emprenedors i han creat les seves pròpies empreses. Volem compartir amb el màxim nombre d’altres professors/es de Catalunya les nostres experiències docents, i volem col·laborar en que la promoció de l’emprenedoria sigui un gran èxit.

Per aquest motiu hem preparat el curs “Com posar en pràctica amb èxit l’assignatura d’Emprenedoria i el Projecte Final d’Empresa”, dirigits a docents interessats en l’emprenedoria.

L’objectiu d’aquest curs és que els professors participants puguin aplicar l’exitós programa “Be an Entrepreneur” per ells mateixos en el marc de l’assignatura d’emprenedoria, projecte final d’empresa, o com a assignatura optativa. Per més informació contacteu amb Josep Hostau, escola@escolaemprenedors.org 

A qui va dirigit aquest curs?

Si ets el professor de l’assignatura, o estàs interessat en l’ensenyament de l’emprenedoria, en aquest curs aprendràs les eines pedagògiques i formatives necessàries perquè aquestes assignatures i projectes siguin un èxit i els alumnes adquireixin les competències i capacitats desitjades:

  • Tècniques de motivació i dinamització de grups
  • Foment de la innovació i la creativitat
  • Models de negoci pràctics
  • Parts principals d’un pla d’empresa
  • Sostenibilitat i estratègies de comunicació efectiva

L’Escola també imparteix programes de formació a mestres sobre emprenedoria i empresa. Aquests, es dissenyen a mida de les necessitats del centre.

Organització del curs

Es tracta d’un curs pràctic, de 8  hores i es realitza a les nostres instal·lacions. Les convocatòries s’anuncien mitjançant el nostre propi web o a les xarxes socials del nostre perfil a Linkedin i Twitter. Els professors del curs són emprenedors i tenen experiència de més de cinc anys en posar en pràctica programes d’emprenedoria entre els joves als nostres centres educatius.

El curs s’ofereix en dues modalitats: català/castellà i anglès.

Estructura del curs

Es tracta d’un curs presencial, de 8 hores de durada, dividides en 2 sessions de 4 h. El curs s’ofereix en dues modalitats: català/castellà i anglès.

El curs és eminentment pràctic, i es basa en l’estructura del nostre curs “Be an Entrepreneur”. En cada sessió hi ha una part teòrica i una part pràctica d’aplicació dels coneixements.

 

 

Coneixements i competències que adquireixen els participants

L’objectiu del curs és que els professors que es facin càrrec de l’assignatura d’Emprenedoria i Projecte Final d’Empresa tinguin els coneixements i competències necessaris per treure el màxim profit d’aquesta oportunitat, aplicant una metodologia innovadora i dinàmica.

En acabar el curs els professors participants podran aplicar l’exitós programa “Be an Entrepreneur” per ells mateixos en el marc de l’assignatura d’Emprenedoria, Projecte Final d’Empresa, o com a assignatura optativa.

Així, podran ajudar als seus alumnes en el procés de descoberta de les seves capacitats emprenedores: passió, innovació, lideratge, responsabilitat, comunicació efectiva i autoconfiança. Hauran esdevingut per ells mateixos “nous emprenedors”.

Per més informació contacteu amb Josep Hostau, escola@escolaemprenedors.org