Programa “En construcció” per a alumnes de Primària

Pàgina inicial/Programa “En construcció” per a alumnes de Primària
Programa “En construcció” per a alumnes de Primària2014-09-16T09:03:33+00:00

Programa “En construcció”

En construcció és l’expressió que ens adverteix que una instal·lació o servei -físic o virtual- s’està iniciant o s’està remodelant; posa l’accent, doncs, en el procés, fa visible el work in progress com a testimoni d’un resultat final elaborat.

En construcció és també el títol d’aquest programa d’educació emprenedora per a cicle superior de Primària, el qual té per objectiu fonamental que els alumnes s’empoderin dels seus processos d’aprenentatge i d’aquesta manera, en un futur tinguin les eines necessàries per convertir les seves inquietuds i idees en projectes articulats -analítics i argumentats- que es puguin presentar i portar a terme en equip. És un projecte processual, en què cada pas té una raó de ser i ha de comportar uns aprenentatges.

Per això el nucli del projecte el constituteixen la creativitat, la comunicació, les emocions i el treball en equip, habilitats que es treballen  amb un esperit de transformació social -de l’escola però també del barri i del municipi- concebent els alumnes escolars com a ciutadans de ple dret i responsables.

El programa consisteix en que l’alumnat detecti i analitzi les problemàtiques socials més pròximes -amb la complicitat de la societat civil i les institucions del municipi- i miri de donar-hi respostes eficients. Aquest procés es fa des de l’escola i per a la societat, buscant solucions imaginatives, reforçant la importància de la planificació i l’autoavaluació crítica, fet que els ha de portar a sentir-se partícips i actius en el seu procés d’aprenentatge.

El procés es va desenvolupant al llarg de 20 sessions coordinades o assessorades per professors de la ColActiva i portades a terme conjuntament amb el professorat de l’escola, si bé la llargada i l’envergadura del programa (i dels projectes que es portaran a terme) és adaptable a les necessitats de cada centre.

Per més informació: www.lacolactiva.cat