Josep Hostau

Psicòleg i Emprenedor, Fundador de TuTallerPersonal i, actualment Cap Pedagògic dels Programes “Be an Entrepreneur”,  “Start_Up School”, Aprendre a Emprendre i Formació a Docents,